Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

15 marca otwieramy place zabaw!

15 marca otwieramy plac zabaw „Krysia”. Ze względu na wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci informujemy, że korzystając z tego miejsca należy pamiętać o tym, że:

  • uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów);
  • opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą;
  • zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny;
  • nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi;
  • nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-dla-funkcjonowania-placow-zabaw-zlokalizowanych-na-otwartym-powietrzu-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce

Plac zabaw będzie regularnie dezynfekowany.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.