Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Jak będzie wyglądał Ratusz w Bolkowie?

Stan zachowania ratusza w Bolkowie wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich i restauratorskich. Wyremontowany budynek będzie stanowił atrakcję turystyczną i dopełnienie rewitalizacji rynku.
Właśnie złożyliśmy wniosek o dotację na remont do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, wnioskowana kwota dofinansowania, to 338 142,00 zł. Nie ustajemy w wysiłkach aby znaleźć jeszcze inne źródła finansowania poza Ministerstwem Kultury.
Planowana inwestycja obejmuje m.in.: czyszczenie całej powierzchni elewacji, zdjęcie nawarstwień malarskich z detali architektonicznych, wypełnienie pęknięć i szczelin, naprawę gzymsów, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie struktury tynków i podłoża przez zagruntowanie odpowiednimi preparatami, wymianę istniejących blacharskich opierzeń gzymsów i parapetów, wykonanie malowania elewacji, naprawę schodów z granitu przy wejściu głównym do budynku, montaż barierek przy schodach, uzupełnienie pokrycia dachowego wieży, wykonanie impregnacji konstrukcji drewnianej wieży i wszystkich balustrad, wymianę drzwi wejściowych do budynku oraz do piwnicy, renowację istniejących w oknach krat, naprawę posadzek balkonu sali rajców oraz tarasu wieży.
 
 
4
 
 
 
 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.