Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Ocena jakości powietrza

Inspekcja Ochrony Środowiska co roku publikuje ocenę jakości powietrza za rok ubiegły. Zbiorcze raporty i forma graficzna poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w kraju, dostępne są na stronie internetowej:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/air/quality/type/R

Wyniki przeprowadzonych pomiarów i badań dostępne są dla okresu od roku 2004 do 2015.

Ponadto zainteresowane osoby mogą zapoznać się z tegoroczną publikacją pt.: „Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce".

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000657

Kompendium wiedzy zostało opublikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.