Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Sprawdź jakość powietrza w swoim telefonie

„Jakość powietrza w Polsce” to aplikacja na telefony opracowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), która informuje o stanie powietrza w najbliższej okolicy.
Po zainstalowaniu aplikacji w swoim telefonie można pobrać dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska. Więcej informacji o aplikacji dostępnych jest na pod adresem:

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/307-sprawdz-jakosc-powietrza-w-swoim-telefonie

Ponadto od maja 2016 r. informacje na temat jakości powietrza dostępne są codziennie w TVP3 Wrocław w programie „Fakty o poranku” w części „Ekopogoda”.

Zachęcamy również Państwa do przeglądania aktualnych wyników pomiarów jakości powietrza na stacji eksploatowanych na terenie województwa dolnośląskiego na stronie internetowej: www.air.wroclaw.pios.gov.pl Dane ze stacji prezentowane są w tabelach, w formie wykresów oraz w nowoczesnej postaci Polskiego Indeksu Jakości Powietrza, która pozwala na prawidłową interpretację wyników.

Oprócz tego od 1 kwietnia do 30 września 2016 r. na portalu GIOŚ: www.powietrze.gios.gov.pl w zakładce „Prognozy Jakości powietrza>Krótkoterminowe” codziennie rano prezentowane są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw.

Na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl w zakładce „Monitoring środowiska” dostępne są opracowania poszczególnych komponentów środowiska badanych w 2015 r. zgodnie z „Programem Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015”.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.