Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Bolków jest:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „COM-D” Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 25


Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych pobieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolków:
1. Odpady zmieszane — Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Lubawce, ul. Zielona 30, 58-420 Lubawka.
2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne — Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia) w Lubawce, ul. Zielona 30, 58-420 Lubawka.
3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
a) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pielgrzymce, 59-524 Pielgrzymka;
b) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, 59-600 Lwówek Śląski;
c) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubawce, ul. Zielona 30, 58-420 Lubawka.

Podmiotem zagospodarowującym odpady komunalne z terenu Gminy Bolków jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.