Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Całkowita wartość zadania : 150.401,41
Wnioskowana wysokość dotacji : 110.000,00
Budżet Gminy Bolków : 40.401,41
Długość do przebudowy: 0,030 km

ZAKRES PRAC:

  • rozebranie zawalonego granitowego muru oporowego skarpy rzeki,
  • oczyszczenie koryta rzeki,
  • wykonanie nowych fundamentów betonowych,
  • wymurowanie nowego muru oporowego z bloczków granitowych wraz ze spoinowaniem,
  • odtworzenie pobocza oraz części nawierzchni bitumicznej drogi,
  • odtworzenie barier bezpieczeństwa,

WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: PAŹDZIERNIK 2016

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.