Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Całkowita wartość zadania : 150.989,55
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 150.989,55
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,360 km

ZAKRES PRAC:

  • profilowanie i zagęszczanie podłoża,
  • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
  • oczyszczenie i odtworzenie rowów
  • wykonanie poboczy z niesortu kamiennego

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: 07 WRZESIEŃ 2017

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.