Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Całkowita wartość zadania : 20.399,94
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 20.399,94
Długość do przebudowy: 35 m

ZAKRES PRAC:

  • regulacja krawężników,
  • oczyszczenie nawierzchni i skropienie asfaltem,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: MAJ 2017

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.