Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Całkowita wartość zadania : 42.774,33
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 42.774,33
Długość do przebudowy: 0,072 km

ZAKRES PRAC:

  • koryta wykonywane mechanicznie,
  • wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej
  • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
  • wykonanie poboczy z kruszywa rozściełanego ręcznie

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.