Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

bolkow209Bolkow 209 republikanskaCałkowita wartość zadania : 107.489,72
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 107.489,72
Długość do przebudowy: 0,151 km

 

 

 

ZAKRES PRAC:

  • koryta wykonywane mechanicznie,
  • wykonanie krawężników betonowych na podsypce cementowej-piaskowej,
  • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
  • oczyszczenie przepustów,
  • regulacja studzienek dla włazów kanałowych
  • wykonanie poboczy z kruszywa rozściełanego ręcznie

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.