Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

sf

W dniach 30.06.2020 r. – 21.08.2020 r. trwał nabór wniosków grantowych o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w Gminie Bolków w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn.:

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”.

Zainteresowanie ze strony mieszkańców było bardzo duże. W całym okresie naboru mieszkańcy naszej Gminy mogli skorzystać z ciągłego doradztwa ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Bolkowie. Konsultacje przebiegały w bardzo profesjonalny sposób. Dziękujemy mieszkańcom za wykazanie tak ogromnego zainteresowania projektem grantowym.

Do Urzędu Miejskiego w Bolkowie wpłynęło 108 wniosków o udzielenie grantu na wymianę istniejącego źródła ciepła.

Środki przeznaczone na ten cel to kwota 1, 4 mln zł.

Przypominamy, że o wyborze wniosków do finansowania decyduje lista rankingowa, która sporządzona zostanie w trakcie oceny formalnej i merytorycznej przed członków Komisji Oceny Projektów.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.