Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

O G Ł O S Z E N I E

W związku z trwającym nadal na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanie epidemii, w celu zapobiegania i zwalczania COVID–19, dla mieszkańców,

którzy chcą uzyskać informację w sprawie projektu pn.:

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych  i odnawialne źródła energii”,

wyznacza się następujące terminy konsultacji z koordynatorem projektu

  • 10.08.2020 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 12.00 Urząd Miejski w Bolkowie, pokój nr 15,
  • 11.08.2020 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 13.00 Urząd Miejski w Bolkowie, pokój nr 15,
  • 12.08.2020 r. (środa) w godz. 10.00 – 12.00 Urząd Miejski w Bolkowie, pokój nr 15,
  • 13.08.2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 12.00 Urząd Miejski w Bolkowie, pokój nr 15.

Kolejne terminy konsultacji podane zostaną w dniu 13.08.2020 r. (czwartek).

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.