Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

O G Ł O S Z E N I E

W związku z trwającym nadal na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanie epidemii, w celu zapobiegania i zwalczania COVID–19, dla mieszkańców,

którzy chcą uzyskać informację w sprawie projektu pn.:

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych  i odnawialne źródła energii”,

wyznacza się następujące terminy konsultacji z koordynatorem projektu:

  • 04.08.2020 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 12.00 Urząd Miejski w Bolkowie, pokój nr 15,
  • 05.08.2020 r. (środa) w godz. 12.00 – 14.00 Urząd Miejski w Bolkowie, pokój nr 15,
  • 06.08.2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 12.00 Urząd Miejski w Bolkowie, pokój nr 15 oraz 15.00 – 17.00 w Bolkowskiej Galerii Historyczno - Artystycznej ARS ET Historia,
  • 07.08.2020 r. (piątek) w godz. 12.00 – 14.00 Urząd Miejski w Bolkowie, pokój nr 15.

Kolejne terminy konsultacji podane zostaną w dniu 07.08.2020 r. (piątek).

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.