Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

W dniu 18.07.2020 r. odbyły się w Bolkowskiej Galerii Historyczno - Artystycznej ARS ET Historia odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami w ramach realizacji projektu pn.:

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych  i odnawialne źródła energii”,

projekt partnerski gmin: Bolków, Paszowice, Krotoszyce, Wądroże Wielkie
i Mściwojów pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Dziękuję mieszkańcom za udział w spotkaniach i duże zainteresowanie realizowanym projektem.

Przypominamy, że wnioski o dofinasowanie w ramach wyżej wymienionego projekt można składać do dnia 21.08.2020 r.

Pytania dotyczące wniosku można kierować do: infolinia 721 74 74 47.

 

 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.