Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

dotyczący planowanego projektu grantowego na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w ramach projektu pn.

Zwalczanie emisji kominowej poprzezmodernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

 

1

2

3

4

5

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.