Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

wzmocnij

Gmina Bolków otrzymała grant z programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie” na realizację projektu, w ramach którego zostały zamontowane altany na potrzeby spotkań lokalnej społeczności.

Zakup i montaż dwóch altan w Jastrowcu na potrzeby spotkań organizowanych przez mieszkańców został sfinansowany z dobrosąsiedzkiego programu pn. „WzMOCnij swoje otoczenie”, który od 2019 r. prowadzą Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Teraz mieszkańcy Gminy będą mieli miejsce, służące integracji społecznej, ważnym wydarzeniom, ale także mniejszym spotkaniom.

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub będzie budowana infrastruktura przesyłowa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Na terenie gminy Bolków PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice. Inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

2

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.