Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

wzmocnij

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w  ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, Gmina Bolków zakupiła defibrylator ratujący życie i uruchomiła punkt informacyjny dla mieszkańców.

Celem projektu zrealizowanego z grantu była poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej Gminy Bolków  oraz podniesienie świadomości i przekazywanie wiedzy nt. ochrony zdrowia. Defibrylator AED został zainstalowany na budynku Urzędu Miejskiego w Bolkowie, natomiast na rynku stanął infokiosk. Specjalny panel kiosku informuje o bieżącym stanie epidemiologicznym w gminie oraz o zasadach, których trzeba przestrzegać w czasie pandemii. Są tam też informacje o tym, jak udzielić pierwszej pomocy potrzebującym. Kiosk będzie pełnił również funkcję punktu informacji turystycznej dla odwiedzających Gminę.

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub będzie budowana infrastruktura przesyłowa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Na terenie gminy Bolków PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice. Inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

1

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.