Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

 

wzmocnij

Gmina Bolków Wzmacnia swoje otoczenie dzięki Polskim Sieciom Elektroenergetycznym!

☑️ Dzięki otrzymanemu od PSE wsparciu finansowemu w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie" Gmina Bolków realizuje dwa projekty na rzecz mieszkańców. Na budynku Urzędu Miejskiego w Bolkowie został zainstalowany defibrylator ratujący życie.

☑️ Nie bój się użyć automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), gdy uznasz to za konieczne. To bardzo zaawansowane technologicznie urządzenie po przyklejeniu elektrod samo diagnozuje stan osoby poszkodowanej. Poinformuje Cię, czy jego użycie jest potrzebne, a także będzie komunikatami głosowymi prowadzić Cię przez resuscytację.

☑️ Postępując zgodnie z instrukcjami AED, nie można nikomu zaszkodzić, a można uratować czyjeś życie. Defibrylator AED jest urządzeniem, które w bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób prowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny.

☑️ Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie" jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub będzie budowana infrastruktura przesyłowa.

OBIEKT JEST MONITOTOROWANY 24 GODZINY NA DOBĘ!!!

1

2

 

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.