Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape
Święty Mikołaj 🎅🤶 nie zapomniał o dzieciach z terenów wiejskich w gminie Bolków i wraz ze swoimi pomocnikami dotarł osobiście do ich domów. 🎁🎄 A wiozły go "nowoczesne sanie" wypchane prezentami.
 
Paczki 🎁 zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w miejscowościach, które takie działania ujęły w budżecie gminy. Szczególne podziękowania 🤜🤛 kieruję dla Sołtysów, Rad Sołeckich, druhów OSP oraz wszystkich zaangażowanych w tym magicznym dniu mieszkańców.
1
2

w

3

w

 
*zdjęcia pochodzą z profili fb OSP Mysłów oraz sołectw.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.