Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

s

Dzięki otrzymanemu od PSE wsparciu finansowemu w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” Gmina Bolków realizuje dwa projekty na rzecz mieszkańców. Na budynku Urzędu Miejskiego w Bolkowie zostanie zainstalowany defibrylator ratujący życie, natomiast na płycie rynku stanie punkt informacyjny w postaci infokiosku. Ponadto zamontowane zostaną dwie altany w Jastrowcu na potrzeby spotkań lokalnej społeczności. Aktualnie trwają prace nad realizacją obydwu projektów.

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub będzie budowana infrastruktura przesyłowa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Na terenie gminy Bolków PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice. Inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 50 lat linię 220 kV.

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć na stronie internetowej programu, pod adresem: www.wzmocnijotoczenie.pl

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.