Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape
w
 
W imieniu DATABOUT Sp. z o.o. (Wykonawcy dokumentacji projektowej) oraz Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu) – zapraszam na spotkania informacyjne poświęcone prezentacji planowanych rozwiązań projektowych dla budowy obwodnicy Kaczorowa. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane rozwiązania zarówno w zakresie trzech branych pod uwagę wariantów przebiegu obwodnicy Kaczorowa, jak i rozbudowy istniejącej DK3 na pozostałym odcinku między Bolkowem i Jelenią Górą. Spotkania informacyjne w szczególności skierowane są do przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu oraz mieszkańców tych obszarów, przez które zaplanowano przebieg zaplanowanej inwestycji.
 
W ramach spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia uwag do zaproponowanych rozwiązań. Efektem przeprowadzonych spotkań będzie szczegółowa analiza opinii zgłoszonych przez jego uczestników oraz uwzględnienie racjonalnych i możliwych do realizacji postulatów lokalnej społeczności, w porozumieniu z Zamawiającym, przy wyborze optymalnych rozwiązań w zakresie rozbudowy DK3 oraz najkorzystniejszego wariantu przebiegu obwodnicy Kaczorowa.
 
Informuję, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju spotkania informacyjne będą miały charakter zdalny. W dniach 30.11 – 11.12.2020 r. na stronie zadania http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl, będą dostępne do pobrania ankiety, za pomocą których zainteresowane strony będą mogły zgłaszać swoje uwagi. Oprócz tego w dniach od 30 listopada do 4 grudnia bieżącego roku w godzinach 10:00 – 13:00, a także w dniu 02.12.2020 r. w godzinach 15:00 – 18:00 będzie prowadzony dyżur telefoniczny Wykonawcy dokumentacji poświęcony przedmiotowej sprawie pod numerem telefonu 17 785 34 12. Wszystkie informacje na temat spotkań informacyjnych dostępne są również na wspomnianej wyżej stronie.
 
1
3
r 
Załączniki:
Pobierz plik (Plakat.pdf)PLAKAT[ ]392 kB
Pobierz plik (Ulotka.pdf)Ulotka.pdf[ ]986 kB

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.