Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Gmina Bolków zawarła umowę z firmą P.U.B. OLI BUD na prace konserwacyjne zaplanowane na rzece Sadówce we wsi Sady Dolne, polegające na odmuleniu dna oraz na oczyszczeniu koryta rzeki ze śmieci. Oczyszczanie rzeki, to w szczególności koszenie trawy na brzegach oraz poddanie rosnących tam drzew niezbędnym zabiegom sanitarnym. Wszystko po to, aby w razie intensywnych opadów deszczu nie było wylewów ani zastojów.

  • Lokalizacja prac.: Sadówka w km 3+068 – 4+426
  • Termin realizacji zadania.: listopad 2020

 

Zadanie jest finansowane ze środków.:

  • Gminy Bolków 15.000,00 zł
  • PGW Wody Polskie 20.670,00 zł
  • Koszt inwestycji.: 35 670,00 zł

1

2

3

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.