Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bolków na lata 2021-2023

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem : LINK

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.