Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

1

 

Gmina Bolków otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. pakiet środków ochrony osobistej niezbędnych do przeciwdziałania
COVID-19. Przekazane zostało: 500 sztuk maseczek jednorazowych, 100 sztuk maseczek wielokrotnego użytku, 50 sztuk przyłbic oraz 2 kombinezony ochronne. Środki ochrony osobistej zostaną wykorzystane na potrzeby bieżących zadań realizowanych przez pracowników administracji samorządowej i jednostek podległych.

🤝 Bardzo dziękujemy za przekazaną pomoc i wsparcie. 🤝

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.