Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 października 2020 r. (czwartek)  o godz. 1100 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym z następującym porządkiem obrad:

    • Otwarcie XXII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
    • Powołanie Sekretarza obrad.
    • Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
    • Rozpatrzenie projektów uchwał:
    • w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków – edycja 2018 r.
    • w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/147/20 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
     30 września 2020 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury;
    • Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) Jacek Płaszewski 

Szczegółowe informacje na stronie : LINK

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.