Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

1

aktualizacja (26.10.2020).: 

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Bolków na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje w w/w sprawie przeprowadzone zostały w okresie od 1 października do 15 października 2020 r.

Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag, ani nie wyrażono w tej sprawie żadnej opinii.

...

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miejskiej  w Bolkowie w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy gminy Bolków na 2021 rok  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informację dostępne są w BIP

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25320102609000.pdf)informacja_scan[ ]237 kB

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.