Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

1

Burmistrz Bolkowa informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków” polegającego na demontażu, zbiórce, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Bolków. Zadanie zostało dotowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

Całkowity koszt zadania: 42 884,64 zł.

Dotacja z  WFOŚiGW we Wrocławiu: 24 604,65 zł.

Pozostała część została pokryta ze środków z budżetu gminy Bolków.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 40,085 Mg odpadów zawierających azbest.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.