Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie odbyły się Manewry medyczne Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Celem było sprawdzenie wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Organizatorem jest Ochotnicza Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Bolkowie pod patronatem Burmistrza Bolkowa.

Oto lista startujących drużyn:

  1. MDP Mozów
  2. MDP Wiązów (2 drużyny) 
  3. MDP Legnickie Pole (2 drużyny) 
  4. MDP Janowice Duże 
  5. MDP Dobromierz 
  6. MDP Jawor 
  7. MDP Pogwizdów 
  8. MDP Bolków (2 drużyny)

1

2

3

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.