Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

W ramach akcji sprzątania świata, uczniowie Szkoły Podstawowej w Bolkowie odwiedzili Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach (PSZOK). Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bolkowie, przedstawili uczniom zasady gospodarki odpadami, a więc procesy związane ze zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Dzieci mogły dowiedzieć się jak prawidłowo segregować odpady oraz które odpady można oddać na PSZOK.

Pracownicy Urzędu odwiedzili także dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bolkowie oraz Przedszkola Samorządowego. W ramach prowadzonej akcji związanej z ochroną przyrody, uczestnicy otrzymali sadzonki jodły, które mogą posadzić w wybranym przez siebie miejscu. Uczniowie oraz przedszkolaki dowiedzieli się jak posadzić i pielęgnować drzewko oraz usłyszeli o największym drzewie w Polsce i zwierzętach żyjących w lasach. Dzieci wykazały się znajomością obowiązujących zasad segregacji odpadów oraz chętnie uczestniczyły w dyskusji o ochronie środowiska.

1

2

32

 

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.