Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

1

Ze względu na zły stan techniczny kładki dla pieszych pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wykonali prace remontowe, które powstrzymają dalszą degradację obiektu. 

2

Zakres prac obejmuje m.in.: oczyszczenie przestrzeni podmostowej i skarpy, naprawę konstrukcji, renowację powierzchni stalowych, malowanie dźwigarów, wymianę drewnianych elementów nawierzchni kładki.

 

 

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.