Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Na mocy Uchwały Nr XX/141/20 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne od dnia 1 sierpnia 2020 r. zmianie ulega stawka opłaty, która będzie wynosić 

23,00 zł od osoby na miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.