Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Ruszyła długo oczekiwana naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wykonywane prace to remonty cząstkowe dróg przeprowadzane w miejscach powstania ubytku. Naprawy wykonywane są przy użyciu mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z cięciem i kłuciem nawierzchni jezdni na większą głębokość niż dotychczas. Ten sposób naprawiania nawierzchni powinien pozwolić na znacznie dłuższy okres użytkowania drogi.

Dzisiaj ekipa z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wykonuje prace przy ulicy Żeromskiego. Dziękuję pracownikom za pracę w tak trudnych warunkach.

 2

2

3

4

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.