Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zapraszamy do uczestniczenia w Konkursie fotograficznym pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie” organizowanym przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej oraz promowanie zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego 2020 https://spisrolny.gov.pl/.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy  województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informacje na stronie internetowej pod adresem https://wroclaw.stat.gov.pl/spisy-powszechne/konkurs-fotograficzny.

 

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.