Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Informujemy, że ze względu na ilość złożonych wniosków, wydłużono termin oceny wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych do dnia 06.07.2020 r.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.