Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Gmina Bolków  zakwalifikowała się do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków".

W ramach dofinansowania zostaną wykonane dwa zadania:

  1. demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  2. transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Zadania zostaną zrealizowane u tych właścicieli nieruchomości, którzy do dnia 20 maja 2020 r. złożyli deklaracje o przystąpieniu do Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Bolków.

Dofinansowanie nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

Przyznana dotacja, to 24.604,65

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.