Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Z okazji obchodzonego 27 MAJA Dnia Samorządowca – pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej oraz jednostek samorządowych, składam najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych , satysfakcji z realizacji zadań podejmowanych dla dobra społeczności lokalnej. Życzę, aby podejmowany trud był zauważony i doceniony przez całą wspólnotę samorządową.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.