Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

W związku z pojawiającymi się przypadkami niewłaściwego korzystania z urządzeń kanalizacji sanitarnej uprzejmie przypominamy, że sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych z gospodarstw domowych i nie może być używana jako śmietnik.

Traktowanie systemu kanalizacji sanitarnej jak zsypu na śmieci jest dalece niestosowne. Znajdujemy w ściekach różnego rodzaju śmieci, takie jak: artykuły higieny osobistej, chusteczki nawilżane dla niemowląt, ręczniki papierowe, ręczniki z materiału, ściereczki kuchenne, gąbki, patyczki do uszu, rajstopy, bieliznę osobistą, pióra, butelki, końcówki od mopa, wnętrzności zwierzęce, materiały budowlane, gruz itp.

Prosimy bardzo, aby wykazać się większą odpowiedzialnością przy korzystaniu z kanalizacji, bo sami sobie fundujemy podwyżki stawek opłat za wodę i ścieki. Wymienione wyżej odpady należy umieszczać w odpowiednich koszach na śmieci zgodnie z informacją producenta znajdującą się na opakowaniu.

Konieczność wydania większych środków finansowych na system kanalizacyjny powoduje nie tylko wzrost cen usług, ale również wstrzymuje zaplanowane inwestycje, bo pieniądze wydane zostają na usuwanie awarii pomp i zapchanych rurociągów. Prosimy, aby każdy z nas wykazał się większą odpowiedzialnością za nasze wspólne dobro.

W związku z powyższym apelujemy do świadomości mieszkańców o to, by nie traktowali kanalizacji sanitarnej jako składowiska odpadów.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.