Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zapraszam Mieszkańców gminy Bolków do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej dla osób fizycznych zamieszkałych na terenach nieobjętych zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę.

  • Rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych: 18.05.2020 r.
  • Termin zakańczania naboru: 19.06.2020 r.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.