Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Trzy szkoły z terenu gminy #Bolków biorą udział w Programie Szkolny Klub Sportowy 2020. Program skierowany jest do uczniów bez względu na ich wiek, płeć czy sprawność fizyczną. Celem projektu jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego w danej szkole. Program SKS realizowany jest w dwóch edycjach: wiosennej 07.01.2020 – 30.06.2020 oraz jesiennej 01.09.2020 – 30.11.2020.

W okresie realizacji projektu w każdej szkole przeprowadzonych zostanie 70 godzin zajęć sportowych dla każdej z grup.

Operatorem Wojewódzkim programu jest Dolnośląska Federacja Sportu. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu. Część kosztów realizacji programu  - 100 zł za każdą grupę ćwiczebną pokrywa Gmina.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.