Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Szanowni mieszkańcy,

stoimy przed bardzo poważnym zagrożeniem, jakim jest susza. Musimy uświadomić sobie, że jest to problem, którego skutki odczujemy wszyscy.

Oszczędzanie wody w codziennych czynnościach przez nas wszystkich jest działaniem ważnym i powinniśmy tego przestrzegać. Zmiana klimatu, ostatnie prawie bezśnieżne zimy nie pozwalają na regenerację zasobów wody po suchym lecie i jesieni. Dlatego też braki w dostawie wody pitnej mogą zdarzać się częściej, bo jest to jeden z najbardziej widocznych skutków zmiany klimatu. Problem ten dotyczy nas wszystkich, dlatego też zwracam się do mieszkańców o ograniczenie poboru wody oraz oszczędne i racjonalne jej wykorzystanie. Prosimy o korzystanie z wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i ograniczenie korzystania  z wody do podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych, upraw rolnych i sadowniczych, podlewania upraw pod foliami i w szklarniach ogrodowych, napełniania przydomowych basenów i mycia pojazdów. Liczymy na zrozumienie mieszkańców i odpowiedzialne podejście do apelu.

Właściwe zużycie wody pozwoli nam na uniknięcie racjonowania wody lub okresowego wstrzymania jej dostawy. Woda pobierana jest z ujęć, których wydajność jest ograniczona. Od dłuższego czasu obserwujemy znaczne obniżenie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych, co wpływa na ograniczoną wydajność ujęć np:

  • zgodnie z operatem wodnoprawnym wydajność eksploatacyjna ujęcia wody w Gorzanowicach wynosiła180 [m3/d], natomiast faktyczna jego wydajność (odczyt z dnia 20.04/2020 r.) wynosi 50 [m3/d], co stanowi ograniczenie zasobów ujęcia o do 28 [%];
  • zgodnie z operatem wodnoprawnym wydajność eksploatacyjna ujęcia wody w Wierzchosławicach Dolnych wynosiła 650 [m3/d], natomiast faktyczna jego wydajność (odczyt z dnia 20.04/2020 r.) wynosi 200 [m3/d], co stanowi ograniczenie zasobów ujęcia o do 30 [%].

Bardzo proszę również mieć świadomość, że w związku z prognozowaną przez synoptyków możliwością wystąpienia suszy oraz obowiązującym najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego w lasach, Gmina Bolków musi zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i dostawę wody na cele ochrony przeciwpożarowej. 

Prognozy IMGW na kolejne tygodnie wskazują na to, że nadal będzie dość ciepło i sucho. To oznacza bardzo poważne problemy w sadownictwie i rolnictwie. Tegoroczne plony warzyw, owoców i zbóż będą niskie, co odczujemy my jako konsumenci.

Dlatego też apeluję do wszystkich mieszkańców: oszczędzajmy wodę w codziennych czynnościach.

My również podjęliśmy działania związane z poprawą warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszej Gminy. Obecnie pracujemy nad strategią poprawy wydajności istniejących ujęć wody oraz pozyskania wody z nowych ujęć. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców informuję również, że po zakończeniu okresu związanego z epidemią koronawirusa uruchomiony zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych. Rolnikom przypominam, że do 20 lipca 2020 r. mogą się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje na nawadnianie gospodarstw rolnych. Zapowiadana susza stanowi problem w skali całego kraju. Wdrożony został już rządowy program "Stop Suszy"., w ramach którego zrealizowane inwestycje mają wpłynąć na poprawę bilansu wodnego kraju.

Dlatego apeluję o oszczędne gospodarowanie wodą. Zastanówmy się nad wykorzystaniem każdej kropli wody w racjonalny sposób.

♦♦♦

Lokalne odtwarzanie małej retencji jest istotnym elementem w przeciwdziałaniu skutkom suszy. Takim elementem małej retencji są kwietne łąki, ponieważ wiążą wilgoć w glebie, filtrując wody opadowe. Choć są charakterystyczne dla terenów wiejskich czy dolin rzecznych, warto je też zakładać w przydomowych ogródkach, miejskich parkach oraz na skwerach. Nie wymagają intensywnego podlewania, ani częstego koszenia tak jak trawniki. Poza tym można je wysiewać niemal wszędzie – przed domem, na skwerach, przy drogach, a nawet w skrzynkach. Kwietna łąka to prawdziwa bioretencja i przy okazji siedlisko dla setek gatunków roślin i zwierząt. Namawiamy wszystkich, którzy do tej pory, na wsi i w mieście pielęgnowali wodolubne trawniki, aby zamienili je na kwietne łąki.

PROJEKT WÓD POLSKICH - ŁĄKI KWIETNE

♦♦♦

Informujemy, że lokalne organizacje pozarządowe mają możliwość złożenia wniosku do programu ogłoszonego przez Ministra Klimatu jako Operatora Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 2,804,720 euro, tj. 12 104 891,04 zł.

Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.