Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Bolków pozostaną zamknięte do 24 maja 2020 r.

Z uwagi na niewielką liczbę osób deklarujących powrót dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego (14 dzieci na 249), w obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, Burmistrz Bolkowa wraz
z Dyrektorami szkół/przedszkola podjął decyzję o nieuruchamianiu tych placówek do 24 maja 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania tych placówek spowodowanym COVID-19, rodzice/opiekunowie dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.