Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Szanowni Państwo,

na platformie http://www.system.dzialajlokalnie.pl/ zamieszczony został konkurs dotacyjny w ramach programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Kaczawskie dla organizacji i instytucji, jak również grup nieformalnych mających siedzibę na ternie gmin: Bolków, Jawor, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska oraz Złotoryja gmina miejska.

W ramach konkursu rozdysponowanych zostanie aż 55.000 zł na realizację oddolnych inicjatyw. Kwota jednorazowej dotacji nie może przekroczyć 6.000,00 zł.

Termin składania wniosków: do dnia 17.05.2020 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naboru oraz do realizacji inicjatyw społecznych !!!!

W tej edycji Programu nacisk położono na działania związane z walką z epidemią koronawirusa i przeciwdziałanie negatywnym jej skutkom. W związku z zaistniałą sytuacją w Polsce, znacznie zmieniło się życie lokalnych społeczności, w tym tych działających w zasięgu naszego Ośrodka Działaj Lokalnie. Walka z epidemią to działania oraz wsparcie samopomocy społeczności lokalnej w radzeniu sobie ze skutkami epidemii, na przykład opracowanie i wspieranie dostarczania posiłków i zakupów osobom starszym, chorym, z niepełnosprawnościami, objętych kwarantanną, szycie maseczek, organizacja wsparcia psychologicznego, edukacyjnego.

Działania określone w projektach mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, w tym konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online. Zakres jest szeroki, bo te potrzeby mogą być różne i zmieniać się w czasie. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów: edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej, jak również może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie i izolacja społeczna.

Zmiana sposobów komunikowania się i wzajemnych relacji, ograniczenie możliwości spotkań, organizacji wielu form aktywności społecznej, a także zmiana priorytetów mieszkańców wsi i małych miejscowości, samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców, nakładają poważne ograniczenia na funkcjonowanie lokalnych organizacji, realizację inicjatyw obywatelskich oraz promocję wolontariatu.

Tradycyjnie odbędą się także szkolenia z zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania formularza wniosku, jednak w nowej formule webinariów. Pierwsze z nich odbędzie się 28.04.2020 r. od godziny 16:30. Dane dostępowe do logowania wraz z krótką instrukcją będą zamieszczone na stronie https://www.kaczawskie.pl/  w zakładce „Aktualności Działaj Lokalnie”.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursem udziela Koordynator programu Działaj Lokalnie: Krzysztof Kowalczyk, tel. 694-867-747, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji o Programie Działaj Lokalnie znajduje się na stronie  https://www.kaczawskie.pl/  w zakładce „Działaj Lokalnie – Aktualności”.

Tam również znajdują się przykładowe opisy zrealizowanych w przeszłości projektów.

Załączniki:
1. Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2020
2. Wzór wniosku DL 2020 (wypełniany on-line).
3. Karta oceny merytorycznej 2020.
4. Karta oceny formalnej 2020.

dl 2020 plakat2

dl 2020 plakat1

 

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.