Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

...

 

POLSKA
przypadki zachorowania koronawirusem6️ 9️3️4️
przypadki śmiertelne: 2️4️5️

ŚWIAT
przypadki zachorowania koronawirusem: 1️ 9️2️0️ 9️1️8️
przypadki śmiertelne: 1️1️9️ 6️8️6️

POWIAT JAWORSKI
przypadki zachorowania koronawirusem: 1️
przypadki śmiertelne: 0️

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.