Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

POMOC PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU GMINY BOLKÓW

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach wychodzę naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Chcę wprowadzić ulgi dla mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą. Odciąży to finansowo firmy w czasie pandemii koronawirusa.

Zdaję sobie sprawę z faktu, że ta trudna sytuacja dotyka niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Część przedsiębiorstw została zamknięta, a inne borykają się z kosztami, które przerastają dochody. Dlatego w trosce o przyszłość i dobro przedsiębiorców, jako Burmistrz Bolkowa podejmuję kroki, dzięki którym firmy z terenu Gminy Bolków przetrwają ten trudny dla nas wszystkich czas.

W ramach pomocy proponuję:

  • odroczenie terminu płatności podatku.
  • rozłożenie zapłaty podatku na raty.
  • odroczenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
  • rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Aby skorzystać z przedstawionej pomocy przedsiębiorca powinien złożyć przedmiotowy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

  • oświadczenie o otrzymaniu bądź nie otrzymaniu pomocy de minimis,
  • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • dokumenty finansowe obrazujące utratę płynności finansowej za okres i kwartału 2020r.

Dodatkowo informuję, że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami przez rząd dla zakładów usługowych w postaci zamknięcia ich punktów można na ten okres zamknąć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku trzeba złożyć deklarację zerową  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. za kwiecień należy złożyć deklarację
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja br.). Druk deklaracji dostępny w załącznikach.

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miejski w Bolkowie
ul. Rynek 1
59-420 Bolków

lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Miejskiego
w Bolkowie. 

Takie działania odciążą finansowo przedsiębiorców i ułatwią im utrzymanie swoich firm w trakcie pandemii koronawirusa. Mam nadzieję, że kryzysowa sytuacja potrwa jak najkrócej i już wkrótce firmy z terenu Gminy Bolków staną na nogi.

Ponadto informuję, że na terenie Gminy Bolków nie jest pobierana opłata prolongacyjna.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 75-74-13-213:

wew. 34 – sprawy dotyczące podatku

wew. 30 – sprawy dotyczące gospodarki odpadami

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.