Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

W związku z wprowadzeniem przez Urząd Miejski w Bolkowie usługi płatności masowych przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer konta przypisany każdemu kontrahentowi.

Kontakt:
Inspektor ds. opłat i rozliczeń
Katarzyna Warzyńska
pok. nr 14, tel. 75 74 13 215 wew. 28

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.