Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

W Bolkowie przy ul. Szpitalnej uruchomiono i oddano do użytku stację ładowania o normalnej mocy, która ładuje samochody elektryczne prądem zmiennym 2 x 11 kW. Ładowanie jest obecnie bezpłatne.

Bolków to kolejny punkt ładowania na mapie e-Sudetów. Samochody można także ładować na stacjach w Lądku – Zdroju, Szczytnej, Polanicy-Zdroju, Międzylesiu, Kamiennej Górze, Wambierzycach, Radkowie i Dzierżoniowie. Sieć stacji ładowania systematycznie się rozwija i niebawem pojawią się kolejne stacje, m.in. w Świdnicy, Kudowie-Zdroju, Jedlinie – Zdroju, Szczawnie -Zdroju, Dusznikach-Zdroju, Kłodzku. Kolejność montażu jest uzależniona od terminów wykonywania przyłączy oraz odbiorów technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego.

  • Za montaż stacji odpowiada PGE Nowa Energia.
  • Pomysłodawcą projektu jest Elżbieta Koncka, Link PR.

Sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych, która powstaje w ramach projektu „e-Sudety” - w uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej oraz w pozostałych większych i atrakcyjnych turystycznie miejscowościach regionu Sudetów stanowi doskonałą bazę do wspólnych działań promocyjnych w regionie - w aspekcie rozwoju ekoturystyki, dbałości o czyste powietrze i redukcję hałasu.

Projekt e-Sudety wpisuje się na listę innowacyjnych projektów Dolnego Śląska, co zostało podkreślone podczas konferencji z debatą i panelami naukowymi w dniach 5-6 grudnia w Polanicy-Zdroju. Wydarzenie odbywało się pod Patronatem Ministra Klimatu Michała Kurtyki, NFOŚiGW oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.