obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Styczeń 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Bolkowie

Sesja XXVI 2017W piątek, 27 stycznia 2017 roku odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Bolkowie. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12:00 w Gminno – Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie. W obradach władz samorządowych uczestniczyło 14 Radnych tj: Dorota Pajor, Wiesław Tomaszek, Eugeniusz Bartków, Beata Magierowska, Marek Kwiatkowski, Kazimierz Małecki, Paweł Szymański, Iwona Małek, Iwona Niewiadomska. W posiedzeniu uczestniczyły również władze gminy, Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński oraz Zastępca Burmistrza Jacek Machynia. Na sesji pojawili się również m.in.: Sołtysi wsi, Sekretarz Gminy Joanna Włodarczyk, Skarbnik Gminy i Miasta Bożena Januszewska, Kierownik referatu GKŚ Radosław Łukasiński oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków Wioletta Drewniak.

Po uroczystym rozpoczęciu i podjęciu decyzji proceduralnych samorządowcy wysłuchali informacji Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Radni zostali poinformowani m.in. o działaniach podjętych w celu minimalizowania skutków suszy oraz włączeniu Podstrefy Bolków do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Burmistrz przedstawił także informacje dotyczące pomocy rodzinie poszkodowanej w pożarze w Sadach Górnych.

Władze samorządowe zapoznały się również z informacją na temat realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolków i obowiązków gminy wynikających z ustawy antysmogowej. Został zaprezentowany także protokół z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków za 2016 r. 

W dalszej części spotkania rozpatrzono następujące projekty uchwał :

 1. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie;
 2. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków;
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XX/144/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bolków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
 4. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych;
 5. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
 6. w sprawie uchwały nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bolków;
 8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu;
 9. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.
 10. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Bolków.
Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO