obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Styczeń 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXIVSesjaW środę 30 listopada 2016r. o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej w Starych Rochowicach odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej. Tego dnia Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Rochowicach wzbogaciła się o nowe wyposażenie techniczne. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pn. ,,Dofinansowanie jednostek OSP w zakresie zakupu wyposażenia technicznego”. Podczas listopadowej sesji Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński przekazał na ręce strażaków kamerę termowizyjną i przecinarkę spalinowo - tarczową. Urządzenia zakupione zostały dzięki wkładowi własnemu gminy oraz dofinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego, z pewnością będzie on dobrze służył strażakom, choć mamy nadzieję, że będzie musiał jak najrzadziej opuszczać mury jednostki.

Ponadto tego dnia, odbyło się pożegnanie odchodzącej na zasłużoną emeryturę Kierownik Gminnego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie Pani Wiesławy Graszkiewicz . Burmistrz Bolkowa w imieniu własnym oraz Rady Miejskiej podziękował odchodzącej na emeryturę za wkład pracy i profesjonalizm w wykonaniu powierzonych obowiązków. Życzył również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zdrowia oraz spokoju w rodzinnym gronie. Miło nam poinformować, że podczas posiedzenia powitaliśmy na pokładzie Panią Renatę Maziarz, która objęła kierownictwo nad GMOPS w Bolkowie. Po uroczystym wstępie przystąpiono do omawiania następującego porządku obrad :Powołanie sekretarza obrad.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie za trzy kwartały 2016 r.Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie za trzy kwartały 2016 r. Informacja na temat bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaworze.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.Interpelacje i zapytania.Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1.  w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Bolków na 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków na 2017 r.;
 3. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bolków;
 4. w sprawie dopłaty do ceny 1m3dostarczanej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich grup taryfowych na terenie gminy Bolków;
 5. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/112/16 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni w Wolbromku;
 6. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

XXIVSesja XXIVSesja XXIVSesja XXIVSesja XXIVSesja XXIVSesja XXIVSesja XXIVSesja

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO