obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Zakończyły się remonty na gminych drogach

drogiZakończyły się remonty dróg na terenie Gminy Bolków. Na pierwszy rzut poszły drogi w Bolkowie przy ul. Jeleniogórskiej, Młynarskiej, Słonecznej oraz Świerczewskiego. Łączna kwota wydana na przeprowadzone remonty nawierzchni zgodnie z kosztorysem opiewa na 327 385,00zł. Zły stan techniczny traktów, utrudnienie dla poruszających się po nich, brak chodników i poboczy to tylko nieliczne czynniki, które skłoniły władze miasta do podjęcia decyzji o natychmiastowych działaniach zmierzających do przebudowy i naprawy zdegradowanych nawierzchni. Projekt został dofinansowany ze środków pochodzących z DFPR w kwocie 100 000,00 zł. Wykonawcą zadania był Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie. Bezpośrednim celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej Bolkowa.

Ulica Jeleniogórska (dz. 178 ), to odcinek drogi prowadzący do zabudowań wielorodzinnych, jednorodzinnych oraz dużego gospodarstwa ogrodniczego. Zatem jej stan ma istotny wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz życie codzienne pewnej grupy mieszkańców. W ramach realizacji zadania zostały wykonane następujące prace:

Roboty przygotowawcze i ziemne :

 • roboty pomiarowe,
 • korytowanie,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża.

Podbudowa :

 • warstwy odsączające,
 • warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych,
 • warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych.

Nawierzchnia :

 • nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca),
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna).

Roboty wykończeniowe i oznakowane :

 • pobocza z mieszanek piaszczysto – gliniastych,
 • słupki z rur stalowych,
 • pionowe znaki drogowe.

Ulica Słoneczna ( dz. 833/10 i cz. 568) Łączy osiedle domów jednorodzinnych z drogą krajową nr 5 i dalej z dużym osiedlem bolków wielorodzinnych i z centrum miasta. Zatem jej stan ma istotny wpływ na życie sporej grupy mieszkańców. W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

Roboty przygotowawcze i ziemne:

 • roboty pomiarowe,
 • korytowanie,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża.

Podbudowa:

 • warstwa odsączająca,
 • warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych,
 • warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych.

Nawierzchnia:

 • nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca),
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna).

Roboty wykończeniowe i oznakowanie:

 • pobocza z mieszanek piaszczysto – gliniastych,
 • słupki z rur stalowych,
 • pionowe znaki drogowe.

Ulica Młynarska (dz. 450/5), to odcinek drogi prowadzący do zabudowań wielorodzinnych, jednorodzinnych oraz budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej. Droga ta jest w najbardziej zdegradowanej części miasta, w której jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku znajdowały się duże zakłady przemysłowe, takie jak młyn, czy garbarnia, a przy jednej z dróg wewnętrznych mieścił się duży warsztat samochodowy. W tej części miasta konieczne jest wyremontowanie zniszczonej drogi, która ma istotny wpływ na funkcjonowanie mieszkańców, rozwój działalności gospodarczej i postrzeganie miasta przez turystów i potencjalnych inwestorów. Zatem jej stan ma istotny wpływ na życie codzienne. Zakres prac :

Roboty przygotowawcze i ziemne:

 • korytowanie,
 • roboty pomiarowe,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża.

Podbudowa :

 • warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie,
 • warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych,
 • warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych.

Nawierzchnia :

 • nawierzchnie z mieszanek mineralni – bitumicznych asfaltowych,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna).

Roboty wykończeniowe i oznakowanie :

 • pobocza z mieszanek piaszczysto – gliniastych,
 • słupki z rur stalowych,
 • pionowe znaki drogowe.

Ulica Świerczewskiego (dz. 717, 835/13, 719/2 i 720/11), prowadzi przez teren zabudowy jednorodzinnej do tartaku, z którego produkty odbierają głownie przedsiębiorcy spoza Bolkowa. Stan drogi jest zatem istotny nie tylko dla życia mieszkańców, którzy zainwestowali w budowę domów jednorodzinnych w mieście, ale także dla postrzegania Bolkowa przez potencjalnych inwestorów współpracujących z przedsiębiorstwem zajmującym się przetwarzaniem drewna, zlokalizowanym przy danej drodze. Zakres prac na drodze obejmuje:

Roboty przygotowawcze i ziemne:

 • roboty pomiarowe,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża.

Podbudowa :

 • warstwy odsączające wykonane i zagęszczone mechanicznie,
 • warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15cm,
 • warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych.

Nawierzchnia :

 • nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca),
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna).

Roboty wykończeniowe i oznakowanie:

 • pobocza z mieszanek piaszczysto – gliniastych,
 • słupki z rur stalowych,
 • pionowe znaki drogowe.

Zrealizowanie tego zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów oraz na komfort poruszania się po mieście osób niepełnosprawnych. Poprawi to zapewne estetykę miasta i zwiększy jego atrakcyjność turystyczną.

drogi drogi drogi

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO