obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Stare Rochowice w KSRG!

St roch KSRG1

10 lutego 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości
Stare Rochowice została oficjalnie włączona w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze bryg. Maciej Płóciennik zawarł porozumienie na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 roku z Urzędem Miejskim w Bolkowie reprezentowanym przez Burmistrza Pana Jarosława Wrońskiego oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starych Rochowicach reprezentowaną przez Prezesa OSP Tadeusza Smydę i Naczelnika OSP Piotra Szajewskiego, dotyczące włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Rochowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W spotkaniu uczestniczyli również Marzena Spicera – Podinspektor Ppoż. w Gminie Bolków i Łukasz Starowicz – Oficer Prasowy PSP w Jaworze.


Porozumienie to zostało zawarte na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dn. 15.09.2014 r. w sprawie zakresu szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do KRSG. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem do systemu może zostać włączona jednostka, która:
1) posiada:
a) co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,
b) co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
c) skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
d) urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych;
2) pozostaje w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.
2. Do systemu może być włączona także jednostka, która jest wyposażona i której ratownicy są wyszkoleni na poziomie pozwalającym na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jeżeli jej działalność ma zastosowanie w warunkach przewidzianych w planie ratowniczym.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Organizatorem oraz bazą, na której opiera się Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy jest Państwowa Straż Pożarna z całym zapleczem kadrowym, sprzętowym i logistycznym.
Funkcjonowanie OSP w Starych Rochowicach w systemie KSRG stworzy możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupów strażackiego wyposażenia ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, co przełoży się na lepszą gotowość operacyjną jednostki w latach następnych.

 

St roch KSRG2St roch KSRG2St roch KSRG2

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO